Aanmelden

Wat houdt lidmaatschap van het Consortium Zon op Infra precies in?

  • Uw organisatie wordt deel van het Nederlandse netwerk van partijen die zich bezighouden met zonne-energie in de infrastructuur en kan kennismaken met alle spelers en partijen in het werkveld.
  • Uw organisatie wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten georganiseerd door het consortium. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisuitwisseling, netwerken en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
  • Uw organisatie kan aansluiten bij nieuwe initiatieven voor pilots of onderzoeksprojecten.
  • Uw organisatie krijgt toegang tot de members-only site van het consortium waar SEAC en RWS alle informatie bundelen met betrekking tot de internationale state-of-the-art in dit domein en de toepasbaarheid hiervan in Nederland
  • Uw organisatie kan met haar vragen terecht bij het consortium waarbij SEAC en RWS u in de mate van het mogelijke verder helpen met de nodige informatie

 

Wat kost het lidmaatschap van het Consortium Zon op Infra?

In samenspraak met vele partijen is beslist om de lidmaatschapsbijdrage zo laag mogelijk te houden teneinde zoveel mogelijk partijen in de mogelijkheid te stellen hiervan lid te worden. De jaarlijkse bijdrage is momenteel vastgesteld op 1000 Euro. Deze bijdrage is bedoeld om ons in staat te stellen de bijeenkomsten te organiseren en de internationale stand van zaken rond technologie, proeftuinen en bevindingen rond Zon op Infra te bundelen en voor jullie beschikbaar te stellen om deze technologie ook in Nederland ingang te kunnen laten vinden.

Hoe begint u eraan?

Als uw organisatie lid wil worden vul dan even uw gegevens op onderstaand formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons