Nationaal Consortium
Zon op Infra

De ruimtelijke infrastructuur in Nederland (wegen, dijken, bermen, geluidsschermen, vuilstortlocaties, spoorwegareaal, e.d.) biedt een groot potentieel areaal voor de uitrol van zonne-energie.

De “Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland” voorspelt dat we in de komende 30 jaar 10% hiervan gaan combineren met zonnepanelen. Dit vertegenwoordigt  ongeveer 33 GWp aan geïnstalleerd vermogen. Er liggen daarbij kansen om door innovatief dubbel gebruik van het oppervlak te komen tot kosteneffectieve oplossingen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, TKI Energie en SEAC gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Consortium Zon op Infra. Het consortium beoogt om alle uitdagingen en barrières aan te pakken op weg naar grootschalige uitrol van zonne-energie op en in deze grotendeels publieke infrastructuur.

Het Nationaal Consortium Zon op Infra is een samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Een belangrijke activiteit van het consortium is het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten voor integratie van zonnestroom in de infrastructuur. Inclusief het onderzoek naar de business modellen en business cases voor PV geïntegreerd in de infrastructuur. Daarnaast is het van belang om samen – waterschappen, provinciale en gemeentelijke overheden – beter en gerichter kennis te delen rondom  de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur. Dit biedt tevens de mogelijkheid dat de betrokken overheden gezamenlijk optreden bij publieke aanbestedingen van zonne-energie in de infrastructuur, waarbij de overheden zelf de zonne-systemen aanschaffen en/of de stroom afnemen. Maar evengoed willen de betrokken overheden gezamenlijk een heldere lijn uitzetten met betrekking tot het creëren van ruimte voor zonnestroom (PV) systemen op/in publieke infrastructuur inclusief het verstrekken van vergunningen hiervoor (vergunbaarheid), wanneer derden initiatieven willen ontplooien op het areaal van deze publieke partijen.

Rijkswaterstaat, TKI Energie en SEAC engageren zich hierbij om de leden van het consortium op de hoogte te houden van de laatste nieuwe ontwikkelingen op het vlak van Zon op Infra en tezamen te bekijken hoe dit in Nederland maximaal kan worden uitgerold.

Heeft u interesse om ook lid te worden van Nationaal Consortium Zon op Infra? Vul ons contactformulier in, we nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Doelen van het consortium:

Integratie van PV in de infrastructuur is de volgende grote stap voor grootschalige energieproductie. PV-cellen kunnen zonder extra ruimte worden geïntegreerd in geluidsschermen, snelwegen, fietspaden of langs de spoorbaan. Op die manier kan de infrastructuur de extra functionaliteit van elektriciteitsproductie hebben. Deze elektriciteit kan lokaal worden gebruikt ten behoeve van de lokale gemeenschap of worden teruggeleverd aan het net.

Project: Solar Highways

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te  demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit. Op deze manier kunnen deze zonne-geluidsschermen ook op wegen worden toegepast op wegen die noord-zuid lopen, zonder in te boeten aan zonnestroom-opwekcapaciteit, omdat op deze manier licht uit de oost- en de westrichting kan worden benut.
Als demonstratie zal een pilotinstallatie van 400 m lang worden ontworpen, gebouwd en getest langs de A50 in Uden. De installatie zal minstens 18 maanden worden gemonitord.