Projecten

SONOB

SONOB staat voor Solar Noise Barriers. Het SONOB-project ging van start op 1 juni 2014 en is voltooid op 31 december 2016. In dit project bundelen de projectpartners SEAC, ECN, Heijmans, Van Campen Industries, TU/e en Dutch Space hun krachten om zonne-energie opwekkende geluidsschermen langs snelwegen. te onderzoeken en te ontwikkelen.

Zonne-energie opwekkende geluidsschermen worden – ondanks hun enorme potentie – in Nederland nog nauwelijks gebruikt. Ongeveer 5 miljoen vierkante meter zijn beschikbaar op verschillende schaduwvrije locaties dicht bij het elektriciteitsnet. Voor het gebruik van deze oppervlakken is een baanbrekend geluidsbarrièreconcept nodig dat voldoet aan de eisen van weggebruikers, bewoners, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders en zowel geluidsisolatie als energieproductie biedt.

Binnen dit project werd een baanbrekend modulair geluidsbarrièreconcept ontwikkeld dat extra functionaliteiten toevoegt aan de bestaande geluidsbarriereisen, zoals robuustheid, semi-transparantie, geluidsproeven en schaalbaarheid. Deze proeftuin van SONOB werd geïnstalleerd langs een belangrijke verkeersader in de stad Den Bosch en omvatte twee geluidsschermen naar het oosten/westen en het zuiden/ noorden, uitgerust met twee Luminescente Zonneconcentratoren (LSC) met c-Si en GaAs cellen en twee panelen met mono- en bi-gezichtsc-Si cellen.

Het SONOB-project beoogt de ontwikkeling van een baanbrekend modulair concept voor geluidsschermen tegen zonne-energie.

PAS

In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moeten worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als ‘lost space” vanwege de inhoud van de stortplaats is een herbestemming is slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.

In dit project richt het consortium zich op
1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting. Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.
2. Ervaringen elders inzetten. Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.
3. Verhogen van de duurzame energie productie. Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame energie substantieel te vergroten.

De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het herhalingspotentieel vele malen groter.

Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen.

Solar HighWays Uden

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te  demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit. Op deze manier kunnen deze zonne-geluidsschermen ook op wegen worden toegepast op wegen die noord-zuid lopen, zonder in te boeten aan zonnestroom-opwekcapaciteit, omdat op deze manier licht uit de oost- en de westrichting kan worden benut.
Als demonstratie zal een pilotinstallatie van 400 m lang worden ontworpen, gebouwd en getest langs de A50 in Uden. De installatie zal minstens 18 maanden worden gemonitord.

Middels een benchmarkstudie is een overzicht en evaluatie worden gemaakt van bestaande zonne-geluidsschermen. Daarnaast is een techno-financieel model ontwikkeld om de financiële haalbaarheid te onderzoeken van een geluidsscherm met volledig geïntegreerde zonnepanelen.
Een goede uitkomst zal een positieve uitwerking hebben op het toepassen van zonnepanelen in geluidsschermen en zo bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en tegelijkertijd betere bescherming tegen overmatig geluid en de luchtkwaliteit verbeteren.
Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, ECN en SEAC en wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie binnen het LIFE+ programma.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

De feiten op een rij:

 • De dubbelzijdige (bifaciale) zonnepanelen worden volledig geïntegreerd in de constructie
 • De bouw van de installatie wordt uitbesteed, en is deel van een groter project waarbij meerdere geluidsschermen worden gebouwd of vervangen.
 • Het Solar Highways wordt het grootste bifaciale zonne-geluidsscherm ooit gebouwd.
 • Solar Highways gaat genoeg zonnestroom leveren voor 40-60 huishoudens
 • Locatie pilotopstelling: A50 in Uden
 • In Nederland staat ongeveer 1250 km geluidsscherm en er komen jaarlijks tientallen kilometers bij
 • Bij een succesvolle pilot zullen veel meer geluidsschermen zonne-geluidsschermen worden

Planning:

 • Voorbereiding aanbesteding: 2016
 • Uitschrijven en gunning aanbesteding: 2017
 • Begin bouw zonne-geluidsscherm: 2018
 • Oplevering zonne-geluidsscherm: 2019
 • Monitoring: 2019-2020

Agenda

Alle projecten