PAS

In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moeten worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als ‘lost space” vanwege de inhoud van de stortplaats is een herbestemming is slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.

In dit project richt het consortium zich op
1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting. Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.
2. Ervaringen elders inzetten. Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.
3. Verhogen van de duurzame energie productie. Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame energie substantieel te vergroten.

De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het herhalingspotentieel vele malen groter.

Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen.