Wiep Folkerts (SEAC): “Ik verwacht dat in Nederland de komende jaren veel ontwikkeling gaat zien van Zon op Infra”

Rik Jonker (Rijkswaterstaat): “PV op Infra bieden Rijkswaterstaat een geweldige kans om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie.”

Nationaal Consortium
Zon op Infra

Integratie van PV in de infrastructuur is de volgende grote stap voor grootschalige energieproductie. PV-cellen kunnen zonder extra ruimte worden geïntegreerd in geluidsschermen, snelwegen, fietspaden of langs de spoorbaan. Op die manier kan de infrastructuur de extra functionaliteit van elektriciteitsproductie hebben. Deze elektriciteit kan lokaal worden gebruikt ten behoeve van de lokale gemeenschap of worden teruggeleverd aan het net.

Waarom lid worden van het Nationaal Consortium Zon op Infra

  • U wordt lid van het Nederlandse netwerk van bedrijven en  organisaties die werken aan PV geïntegreerd met infra
  • U wordt uitgenodigd voor symposia en netwerkbijeenkomsten van Zon op Infra
  • U kunt meedoen met nieuwe initiatieven, zoals nieuwe innovatieprojecten
  • U hebt toegang tot de Zon op Infra ledensite met informatie over marktontwikkelingen, techniek en kosten